28 มี.ค. 2556

ฮาคิ


ฮาคิ ความสามารถที่เหนือกว่าพลังของผลปิศาจ

            นอกเหนือพลังพิเศษที่ได้รับจากผลปิศาจแล้ว รูปแบบการใช้พลังอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏในเรื่อง One Piece คือพลังที่เรียกว่า “ฮาคิ” (Haki) ซึ่งเป็นความสามารถที่เหนือกว่าพลังของผลปิศาจ


            ฮาคิคือพลังที่แฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซิลเวอร์ เรย์ลี่ ชายผู้ได้ชื่อว่ามีความสามารถในการใช้ฮาคิที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดเปิดเผยถึงพลังฮาคิกับลูฟี่ว่า ฮาคิแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ฮาคิแห่งการคงอยู่ ฮาคิแห่งเกราะและการทะลวง และฮาคิแห่งราชันย์ ซึ่งเรย์ลี่เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถใช้ได้ทั้งสามชนิด

เอเนลใช้ฮาคิแห่งการคงอยู่อ่านการเคลื่อนไหวของลูฟี่

เค็นบุนโชคุฮาคิ (Kenbunshoku Haki)
            ฮาคิแห่งการคงอยู่เป็นพลังที่พบมากที่สุด บนสกายเปียร์เรียกฮาคิชนิดนี้ว่า “มันโทร่า” (Mantra) ผู้ใช้ฮาคิชนิดนี้จะสามารถรับรู้ถึงตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของศัตรูจึงหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้ หากผู้ใช้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะสามารถล่วงรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นได้ ฮาคิคุณสมบัติแห่งการสังเกต

เรย์ลี่ปะทะร่างจริงของคิซารุด้วยฮาคิแห่งเกราะและการทะลวง

บุโซโชคุฮาคิ (Busoshoku Haki)
            ฮาคิแห่งเกราะและการทะลวง ผู้ใช้ฮาคิชนิดนี้จะสามารถสร้างเกราะที่มองไม่เห็นขึ้นมาป้องกันตัวและสามารถโจมตีร่างจริงของผู้มีพลังจากผลปิศาจสายโรเกียได้ การใช้ฮาคิชนิดนี้ร่วมกับพลังที่ได้รับจากผลปิศาจหรือใช้ร่วมกับอาวุธที่ชำนาญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีมากยิ่งขึ้น ฮาคิคุณสมบัติแห่งเกราะ

ฮาคิแห่งราชันย์ของลูฟี่ที่ปล่อยออกมาโดยไม่ตั้งใจ

ฮาโอโชคุฮาคิ (Haoshoku Haki)
            ฮาคิแห่งราชันย์เป็นฮาคิที่พบได้ยากที่สุดและไม่สามารถฝึกฝนด้วยตนเอง มีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่สามารถใช้ฮาคิชนิดนี้ได้ ผู้ใช้พลังสามารถปล่อยจิตคุกคามหรือจิตสังหารที่รุนแรงออกมาทำให้ศัตรูที่จิตอ่อนแอหมดสติหรือหากเป็นศัตรูที่มีจิตแข็งแกร่งก็จะตะลึงชั่วขณะ ฮาคิคุณสมบัติแห่งราชันย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น